Пилети на фирмата TRON

Цена за 1 тон:  590 лв.

Ценa на чувал: 9,00 лв.

Дървесни екопелети, предназначени за употреба в отоплителни уреди пригодени за целта. Пелетите са възобновяем енергиен източник, който помага за балансиране на емисиите от CO2

Ползите и предимствата от използването на пелетите като гориво са редица, но някои от тях са: 

Ето някои съвети, които ще ви помогнат да установите, дали са качествени пелетите:

За поръчки и въпроси може да се обадите на телефон +359877142700 или