Пелети Родопи

Цена за 1 тон: 540 ЛВ.

Цена на чувал:  9.ОО ЛВ.

За производството се използва само иглолистна дървесина от Родопите. Напълно автоматизираният процес гарантира постоянното високо качество на продукта. Пелетите притежават най-високият клас сертификат – ENplus A1. Нашите клиенти могат да са спокойни и сигурни, избирайки ПЕЛЕТИТЕ на „Визьор“ ООД.

    Предимство на ПЕЛЕТИТЕ е:

  • не се отделя черен дим при горене;
  • в сравнение с дървесината се пести ценно време и усилия за рязане, цепене, подреждане;
  • съхраняват се лесно и удобно, защото са опаковани в компактни чували по 15кg;
  • чистотата при обслужването е от огромно значение за всяко домакинство.

Нашите ПЕЛЕТИ притежават високо КПД и Калоричност. Минималният остатък от пепел след изгарянето е едно от най-големите им предимства. Това им качество е от голямо значение за нормалната работа на горелката. Пелетите са възобновяем енергиен източник, който помага за балансиране на емисиите от CO2.

Ползите и предимствата от използването на пелетите като гориво са редица, но някои от тях са: 

Ето някои съвети, които ще ви помогнат да установите, дали са качествени пелетите:

За поръчки и въпроси може да се обадите на телефон +359877142700 или