Цялостно изграждане на системи

Извършваме цялостно изграждане на система за локално парно отопление, независимо дали е с котел или с камина – изчисляваме необходимата мощност и избор на котел/камина;

изчисляваме глидерите в зависимост от площта, която ще се отоплява;

изготвяме схема и типа на инсталацията;

избор на вида тръби;

пробно пълнене, обезвъздушаване и проба на инсталацията;